SHAHARLARARO POEZDLAR

SHAHARLARARO POEZDLAR

 Jadval
TOSHKENT-JANUBIY

Poyezd Yo'nalish KETISH VAQTI Vaqt
Kelish
Poyezd Yo'nalish KETISH VAQTI Vaqt
Kelish
Kunlar
6465 Toshkent shahri-
Guliston
16:00 16:00 6465 Toshkent shahri-
Guliston
16:00 16:00 Har biri
kun
6465 Toshkent shahri-
Guliston
16:00 16:00 6465 Toshkent shahri-
Guliston
16:00 16:00 Dushanba, Chorshanba,
PT
6465 Toshkent shahri-
Guliston
16:00 16:00 6465 Toshkent shahri-
Guliston
16:00 16:00 Har biri
kun
6465 Toshkent shahri-
Guliston
16:00 16:00 6465 Toshkent shahri-
Guliston
16:00 16:00 Har biri
kun
6465 Toshkent shahri-
Guliston
16:00 16:00 6465 Toshkent shahri-
Guliston
16:00 16:00 Har biri
kun
6465 Toshkent shahri-
Guliston
16:00 16:00 6465 Toshkent shahri-
Guliston
16:00 16:00 Har biri
kun
6465 Toshkent shahri-
Guliston
16:00 16:00 6465 Toshkent shahri-
Guliston
16:00 16:00 Har biri
kun
6465 Toshkent shahri-
Guliston
16:00 16:00 6465 Toshkent shahri-
Guliston
16:00 16:00 Har biri
kun

SURXONDARYO FILIALI

Poyezd Yo'nalish KETISH VAQTI Vaqt
Kelish
Poyezd Yo'nalish KETISH VAQTI Vaqt
Kelish
Kunlar
6465 Toshkent shahri-
Guliston
16:00 16:00 6465 Toshkent shahri-
Guliston
16:00 16:00 Har biri
kun
6465 Toshkent shahri-
Guliston
16:00 16:00 6465 Toshkent shahri-
Guliston
16:00 16:00 Dushanba, Chorshanba,
PT
6465 Toshkent shahri-
Guliston
16:00 16:00 6465 Toshkent shahri-
Guliston
16:00 16:00 Har biri
kun
6465 Toshkent shahri-
Guliston
16:00 16:00 6465 Toshkent shahri-
Guliston
16:00 16:00 Har biri
kun

QASHQADARYO FILIALI

Poyezd Yo'nalish KETISH VAQTI Vaqt
Kelish
Poyezd Yo'nalish KETISH VAQTI Vaqt
Kelish
Kunlar
6465 Toshkent shahri-
Guliston
16:00 16:00 6465 Toshkent shahri-
Guliston
16:00 16:00 Har biri
kun
6465 Toshkent shahri-
Guliston
16:00 16:00 6465 Toshkent shahri-
Guliston
16:00 16:00 Dushanba, Chorshanba,
PT