Uz En  Ru 
.

Sayt xaritasi

Ichki hujjatlar

КУЗАТУВ КЕНГАШИ ТЎҒРИСИДАГИ НИЗОМИ

(yulkab olish)

АХБОРОТ СИЁСАТИ ТЎҒРИСИДАГИ НИЗОМИ

(yulkab olish)

ИЧКИ НАЗОРАТ ТЎҒРИСИДАГИ НИЗОМИ

(yulkab olish)

МАНФААТЛАР ТЎҚНАШУВИ ҲОЛАТИДА АМАЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ ТЎҒРИСИДАГИ НИЗОМИ

(yulkab olish)

ТАФТИШ КОМИССИЯСИ ТЎҒРИСИДАГИ НИЗОМИ

(yulkab olish)

ДИВИДЕНД СИЁСАТИ ТЎҒРИСИДАГИ

(yulkab olish)

АКЦИЯДОРЛАРИНИНГ УМУМИЙ ЙИҒИЛИШИ ТЎҒРИСИДАГИ НИЗОМ

(yulkab olish)

FUQAROLARNING MUROJATLARI

"Jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari to'g'risida" gi O'zbekiston Respublikasi Qonuniga muvofiq, O'zbekiston Respublikasi fuqarolari va yuridik shaxslari, chet el fuqarolari va fuqaroligi bo'lmagan shaxslar davlat organlariga ariza, taklif va shikoyat bilan murojaat qilish huquqiga ega.